ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ କୁକିଜ୍ |

 • Moon Cakes

  ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍ |

  ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚାଇନିଜ୍ ବେକେରୀ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ-ଶରତ ପର୍ବରେ ଖିଆଯାଏ | ଏହି ପର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମାବେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍ ଦିଆଯାଏ |

  ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ପାଞ୍ଚ-କର୍ଣ୍ଣଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍, ଲୋଟସ୍ ପେଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍, ବିନ୍ ପେଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

   

 • Breakfast Biscuits

  ଜଳଖିଆ ବିସ୍କୁଟ |

  ତେଲ ତେଲ, ଚାଇନାରେ ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ତେଲ | ଏହା ତେଲ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତରକାରୀ ତରକାରୀର ଏକ ଦୃ strong ସ୍ବାଦ ଅଛି | ସେଓ ତେଲରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ପରିବା ଅଛି | ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଛତୁ | ରନ୍ଧନ ତେଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଅନେକ ରୋଷେଇରେ ସ୍ୱାଦ ବ anc ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏକ ଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ବାଦ | ଏହା ଥଣ୍ଡା ଥାଳି, ଗରମ ଥାଳି କିମ୍ବା ସୁପ୍, ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଷ୍ଟ୍ରୋକ କୁହାଯାଇପାରେ |

 • Vegetable round biscuits

  ପନିପରିବା ଗୋଲାକାର ବିସ୍କୁଟ |

  ଆମର ପନିପରିବା ଗୋଲାକାର ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରିମିୟମ ଜ organic ବିକ ମଇଦା, ସାବଧାନତାର ସହିତ ମନୋନୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଗହମ, ଏବଂ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ପନିପରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ତେଲ ହାର୍ଡ ବିସ୍କୁଟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଚର୍ବିରେ କମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲରେ ଅଧିକ |ଏହା ମାନବ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଭରପୂର | ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ମହାନ ରଙ୍ଗ, ଖରାପ ଏବଂ ପନିପରିବା ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି | ଏବଂ ଏହାର ଛୋଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ବହନ କରିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ | ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ରମର ନୂତନ ସ୍ୱାଦର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି |

 • Crispy Biscuits

  ଖରାପ ବିସ୍କୁଟ |

  Tତାଙ୍କର ଖରାପ ବିସ୍କୁଟ, କିମ୍ବା କ୍ରାକର, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଜଳଖିଆ ଭୋଜନ ବଦଳାଇବା, ଅଫିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ସମୟ, କ୍ୟାମ୍ପିଂ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

  କଞ୍ଚାମାଲ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ |

 • Butter and Cheese Biscuit Sticks

  ବଟର ଏବଂ ପନିର ବିସ୍କୁଟ ଷ୍ଟିକ୍ |

  ଆମର ବଟର ଏବଂ ପନିର ବିସ୍କୁଟ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜ organic ବିକ ମଇଦା, ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଗହମ ଏବଂ ଜେଲାନିଆନ୍ ବଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ it ାରା, ଏହା ଖରାପ ଏବଂ ଏଥିରେ ଧନୀ ପନିର ସ୍ବାଦ ଅଛି | ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଟୀ କିମ୍ବା ଏକତ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ |

 • Butter Cookies

  ବଟର କୁକିଜ୍ |

  ବଟର କୁକିଜ୍ ସାଧାରଣତ Danish ଡାନିଶ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଟର କୁକିଜ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ the ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ for ତୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଆମର ବଟର କୁକି ପ୍ରିମିୟମ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ବଟରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଏହା ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଅଛି | ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କୁକିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦହି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଶାଇ ପାରିବା | ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଉପହାର ହୋଇପାରେ |

 • Calcium Milk Biscuits

  କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ |

  Pଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକାର: ହାର୍ଡ ବିସ୍କୁଟ୍ |

  ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ: ଗହମ ପାଉଡର, ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲେଡ୍ ଚିନି, କଦଳୀ ତେଲ, ତାଜା ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ପାଉଡର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ (ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍, ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିସୁଲଫାଇଟ୍), କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ |

  ସ୍ୱାଦ: ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ / କ୍ୟାଲସିୟମ୍-କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ୍ |

  Specification:  54g * 80 ବ୍ୟାଗ / CTN |

  225g * 24 ବ୍ୟାଗ / CTN |

  Package: ଭିତର ବ୍ୟାଗ, ବାହ୍ୟ କାର୍ଟନ୍ | (20 ଜିପି ପାତ୍ରରେ 1000 କାର୍ଟନ୍ |)

  ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ |: 8 ମାସ

  ସଂରକ୍ଷଣ: ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ |ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ |ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ |

  Certificate: HACCP, ISO9001: 2015, ISO22000: 2005

 • Children Biscuit

  ପିଲାମାନେ ବିସ୍କୁଟ |

  ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା / ପଶୁ ଆକୃତିର ବିସ୍କୁଟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ମୃତି ହେବ | ସେମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବିସ୍କୁଟ ଉପଭୋଗ କରି ମ basic ଳିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବେ | ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପରିବାରକୁ ସୁଲଭ, ଉଚ୍ଚମାନର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଘରର ଉପଯୋଗୀ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇଥାଏ | ଆମର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଗର ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

 • Children biscuit in can

  ପିଲାମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ କରିପାରିବେ |

  Pଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକାର: ହାର୍ଡ ବିସ୍କୁଟ୍ |

  ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ: ଗହମ ମଇଦା, ଗ୍ରାନୁଲେଟେଡ୍ ଚିନି, କଦଳୀ ତେଲ, ପାମୋଲିନ ତେଲ, ସତେଜ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ପାଉଡର, ଆମୋନିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନାଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନାଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିସୁଲଫାଇଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍, ନିୟାସିନ୍, ଜିଙ୍କ ଗ୍ଲୁକୋନାଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ ଫେରିକ୍ ଇଥାଇଲେନେଡିୟମାଇନ୍ ଟେଟ୍ରେଟ୍ |

  ସ୍ୱାଦ: ମୂଳ / କଖାରୁ / ଗାଜର |

  Specification:  80g * 12 କ୍ୟାନ୍ / CTN |

  Package: ଭିତର କ୍ୟାନ୍, ବାହ୍ୟ କାର୍ଟନ୍ | (20 ଜିପି ପାତ୍ରରେ 1200 କାର୍ଟନ୍ |)

  ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ |: 8 ମାସ

  ସଂରକ୍ଷଣ: ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ |ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ |

  Certificate: HACCP, ISO9001: 2015, ISO22000: 2005

 • Digestive Biscuit

  ହଜମ ବିସ୍କୁଟ |

  ଉପାଦାନଗୁଡିକ: ଗହମ ମଇଦା, ଖଜୁରୀ ତେଲ, ଖାଇବା ଗହମ କଞ୍ଚା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ (ମାଲ୍ଟିଟୋଲ୍ ତରଳ, ଜାଇଲିଟୋଲ୍ 5%, ଆମୋନିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନାଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନାଟ୍), ପୁରା ଅଣ୍ଡା ତରଳ, ତେଲ, ଖାଇବା ମକା ଷ୍ଟାର୍, ଓଟମିଲ୍, ଖାଇବା ଲୁଣ |

  Pଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକାର: ଖରାପ ବିସ୍କୁଟ |

  ସ୍ୱାଦ: ମୂଳ / ଜାଇଲିଟୋଲ୍ |

  Specification: 365g * 16 ବ୍ୟାଗ / CTN (ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍)

  ପ୍ୟାକେଜ୍: ଭିତର ବ୍ୟାଗ, ବାହ୍ୟ କାର୍ଟନ୍ (20GP ପାତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 600 କାର୍ଟନ୍)

  ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ |: 12 ମାସ

  ସଂରକ୍ଷଣ: ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ |ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ |ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ |

  Certificate: HACCP, ISO9001: 2015

 • Five Grain Biscuit

  ପାଞ୍ଚଟି ଶସ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ |

  ପାଞ୍ଚଟି ଶସ୍ୟ କଳା ତେଲ, ଧଳା ତେଲ, କଦଳୀ, କଳା ବିନ୍ ଏବଂ ଓଟକୁ ବୁ .ାଏ | ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ତେଲ କଠିନ ବିସ୍କୁଟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଶସ୍ୟ ବିସ୍କୁଟରେ ଚର୍ବି କମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲରେ ଅଧିକ | ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଖରାପ ପାଚନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଶସ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି | ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେତୁ ଏହାକୁ ବହନ କରିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ | ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥା ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ରମର ନୂତନ ସ୍ୱାଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ OEM ଅର୍ଡରଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ |

 • Graham Soda Cracker

  ଗ୍ରାହାମ୍ ସୋଡା କ୍ରାକର |

  ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ, ଯେପରି ନାମ ସୂଚିତ କରେ, ବିସ୍କୁଟରେ ଗହମ କଞ୍ଚା, ଘନ ଶସ୍ୟ, ପୁରା ଗହମ ମଇଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ b ାରା ବିସ୍କୁଟର ଡାଏଟାରୀ ଫାଇବର ପରିମାଣ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା | ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ରମର ନୂତନ ସ୍ୱାଦର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି | ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ପାଇଁ ବିବିଧକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ | ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଫୋପାଡି ଦିଅ, ବାକି ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ |

12 ପରବର୍ତ୍ତୀ> >> ପୃଷ୍ଠା 1/2